"Loading..."

IM İş Ortaklarına Ne Sunar?

Recent news about marketing and SEO

Kurumsal Firmalara Özel Online İngilizce Seviye Tespit Sınavı

Kurumsal Firmalara Özel Online İngilizce Seviye Tespit Sınavı

Kurumsal firmaların günümüzde isimlerini duyurabilmeleri ve prestij kazanabilmeleri için bünyelerinde çalışan personelin İngilizce seviyesi büyük önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl, İngilizcenin hemen her türlü iş kolunda bir numaralı prestij kazanma yolu olduğunu göstermektedir. Günümüz şartlarında kurulan bir şirket/özel firma ne kadar çok yabancı kökenli firmalarla ortaklık yürütürse başarıyı o kadar hızlı yakalamaktadır. Yabancı firmalarla ortaklık kurulabilmesi ya da çeşitli işler yapılabilmesi için de kurumsal firmalarda çalışan personellerin İngilizce seviyelerinin ileri düzeyde olması zorunlu bir husustur. Bu yüzden kurumsal firmalar/şirketler çalışanlarını işe almadan önce mülakatlarını İngilizce yeterlilik sınavlarını da işin içine dahil ederek yapmaktadırlar.