"Loading..."

IM TEST FORMATI

Siz kurumlara işe alım süreçlerinde yardımcı olabilmek adına, adayların genel ve iş İngilizcesi seviyelerini online olarak ölçmek ve anlık raporlamak amacıyla kurulan IM İngilizce Mülakat iş ortaklarına 4 farklı sınav seçeneği sunmaktadır. Executive, Efficient, Productive ve Functional sınav paketlerindeki online modül içerik detayları aşağıdaki gibidir.

IM İNGİLİZCE MÜLAKAT YAZILI SINAVI

65 dakika süren online İngilizce mülakat soruları toplam 80 puan olup 4 bölümden oluşur.

Dil Bilgisi

Çoktan seçmeli 50 sorudan oluşan testimiz, adayların genel İngilizce dilbilgisi yeterliliğini ölçer ve 25 dakika sürer.

Paragraf Tamamlama

Şirketlerdeki her pozisyon için ayrı ayrı hazırlanmış, iş İngilizcesi okuma ve okuduğunu anlama yeterliliğini ölçen bu bölümde aday, toplam 10 sorudan oluşan paragraftaki boşlukları, verilen seçeneklerle 16 dakikada doldurur.

Dinleme

Dinleme bölümü genel İngilizce ve iş İngilizcesinin ölçüldüğü 2 aşamada toplam 10 sorudan oluşur. Birinci bölümde aday genel herhangi bir konu hakkında: Avrupa Birliği, zaman yönetimi, rönesans gibi, 2,5 dakikalık bir metin dinler ve metin ile alakalı 5 soruyu yanıtlar. İş İngilizcesinin ölçüldüğü ikinci aşama, adayın başvurduğu bölüm hakında spesifiktir ve aday dinlediği metin ile ilgili 5 soruyu yanıtlar. Toplam 2 aşama ve 10 sorudan oluşan bölüm için ayrılan süre 14 dakikadır.

Örnek Vaka / Çeviri

Aday, yazılı sınavın son aşaması olan bu bölüme kadar cevapladığı sorulardan toplam 60 puan üzerinden 30 ve/ veya üstü puan alırsa seviyesi B1 ve/veya üstü kabul edilir, başvurduğu bölüm ile ilgili örnek olay incilemesi yapar. Verilen durumda nasıl bir tavır sergileyeceğini anlatan bir metni 10 dakikada yazar. Adayın bu aşamaya kadar olan İngilizce Mülakat sorularından 30 puan altında alması halinde, seviyesi B1 ve altı kabul edilir, her biri farklı İngilizce dilbilgisi yeterliliğini ölçen 10 Türkçe cümleyi İngilizceye 10 dakikada çevirir.

KONUŞMA SINAVI

Tercihinize göre iş yerinizde, iş yerimizde, skype veya telefon vasıtasıyla yapılan 20 puan olan İngilizce Konuşma Sınavında; adaya eğitim ve iş geçmişi hakkında Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) doğrultusunda hazırlanan İngilizce Mülakat soruları sorulur.

Aday sınavın başında İngilizce kendisini tanıtır ve İngilizce iş görüşmesi yaparken sık sorulan sorular sorularak daha rahat hissetmesi sağlanır. Genel sorulardan sonra her aday kendi iş pozisyonu ilgili hazırlanan İngilizce Mülakat sorularına cevap verir ve adayın içerik, telafuz, akıcılık ve dil kullanımı değerlendirilir.

Yapılan konuşma sınavları kaydedilir ve istenildiği taktirde tarafınıza gönderilir. Talep edilirse, istenilen koşulların sağlanması şartıyla, konuşma sınavları iş yerinizde sizlerin katılımıyla gerçekleştirilir.