"Loading..."

İşverenlerin, adayları işe almadan önce İngilizce dil becerilerini ölçmek istemesi oldukça yaygındır. İyi bir İngilizce seviyesi, adayların işlerinde başarılı olmalarını sağlar ve işverenlerin şirketlerinin küresel pazarlarda rekabet edebilmesine yardımcı olur.

Ancak, İngilizce mülakatlarında kullanılan sıradan sorular, adayların gerçek İngilizce dil yeteneklerini ölçmekte yetersiz kalabilir. Bu nedenle, işverenlerin beklentilerine uygun olarak yenilikçi İngilizce mülakat soruları oluşturmak, adayların gerçek dil becerilerini ölçmek için daha iyi bir yaklaşım olabilir.

İşverenlerin beklentilerine uygun olarak yenilikçi İngilizce mülakat soruları oluşturmak için, öncelikle işin gereksinimlerini ve adaylarda aranan becerileri iyi anlamak gerekir. İşverenlerin, İngilizce dil seviyeleri, konuşma becerileri, yazma becerileri, okuma ve dinleme becerileri gibi özellikleri ölçebilecek sorular sorması önemlidir.

Bununla birlikte, sadece İngilizce dil yeteneklerini ölçmekle kalmayıp aynı zamanda adayların kişilik özelliklerini de ölçmek için sorular tasarlamak da önemlidir. Örneğin, takım çalışması, liderlik, problem çözme, yaratıcılık, iletişim ve analitik beceriler gibi kişilik özelliklerini ölçmek için sorular tasarlanabilir.İşverenlerin Beklentilerine Uygun Olarak Yenilikçi İngilizce Mülakat Soruları Oluşturma Yöntemleri Nelerdir?

İşverenler, İngilizce mülakat sınavlarına katılan adayların İngilizce dil becerileri kadar, diğer niteliklerini de değerlendirmek isteyebilirler. Bu nedenle, işverenlerin beklentilerine uygun, yenilikçi ve çeşitli İngilizce mülakat soruları oluşturmak önemlidir. Aşağıda, işverenlerin beklentilerine uygun olarak yenilikçi İngilizce mülakat soruları oluşturmanın yöntemleri verilmiştir:


 1. İşverenlerin aradığı nitelikleri belirlemek

Öncelikle, işverenlerin aradığı nitelikleri belirlemek, İngilizce mülakat soruları oluştururken önemlidir. İşverenlerin, pozisyona uygun İngilizce dil becerilerinin yanı sıra, adayların yaratıcılık, liderlik, problem çözme, takım çalışması, iletişim ve işletme bilgisi gibi diğer nitelikleri de aradıkları unutulmamalıdır. Bu nitelikler, işverenlerin hangi tür soruların sorulması gerektiği konusunda bir fikir sahibi olmalarına yardımcı olabilir.

 1. Farklı soru tipleri kullanmak

Tek tip İngilizce mülakat soruları, adayların gerçek potansiyellerini göstermelerine izin vermez. Farklı soru tipleri kullanarak, adayların farklı dil becerilerini test edebilirsiniz. Bu nedenle, kelime hazinesi soruları, gramer soruları, konuşma soruları, dinleme soruları, örnek olaylara dayalı sorular, geçmiş deneyimlerle ilgili sorular gibi çeşitli soru tipleri kullanılabilir.

 1. Güncel konulara dayalı sorular sormak

İşverenlerin güncel konulara hakim olma beklentileri de olabilir. Bu nedenle, işverenler, İngilizce mülakat sınavlarında adayların güncel konulara nasıl yaklaştıklarını görmek isteyebilirler. Örneğin, ekonomik, sosyal, kültürel veya siyasi konular hakkında sorular sorarak, adayların bu konulara hakimiyetlerini değerlendirebilirler.

 1. Rol oynama soruları kullanmak

Rol oynama soruları, adayların İngilizce dil becerilerini pratik etmelerine ve pozisyonlarına uygun senaryolara nasıl tepki verdiklerini göstermelerine yardımcı olabilir.

 1. Yaratıcılık İsterler

İşverenlerin beklediği sorular arasında özgün ve yaratıcı sorular yer almaktadır. Adayların bu tür sorulara verdiği cevaplar, onların yaratıcılıklarını, problem çözme becerilerini, düşünme hızlarını ve orijinal düşünme yeteneklerini ölçmek için kullanılabilir. Bu nedenle, işverenlerin özgün ve yaratıcı sorular sormaları çok yaygındır.

Örneğin:

 • Eğer bir yemek yapacaksınız ve sadece beş malzemeniz varsa, hangi malzemeleri seçerdiniz? Neden?
 • Eğer 24 saat içinde dünyanın her yerinde 10 milyon insanı bir konuda eğitebilseydiniz, hangi konuyu seçerdiniz? Neden?
 • Bir parti düzenliyorsunuz ve herhangi bir konuda herhangi bir ünlüyü davet etmek için fırsatınız var. Kimi davet ederdiniz? Neden?

Bu tür sorular, adayların yaratıcılıklarını ve düşünme hızlarını ölçmek için harika bir yoldur. Ayrıca, soruların özgünlüğü adayların dikkatini çekerek daha keyifli bir mülakat deneyimi sunabilir.

Sonuç olarak, işverenlerin beklediği İngilizce mülakat soruları, adayların işle ilgili becerilerini, kişilik özelliklerini ve İngilizce dil becerilerini ölçmek için kullanılmalıdır. Ayrıca, mülakat sorularının özgünlüğü ve yaratıcılığı adayların dikkatini çekebilir ve mülakat sürecinin daha verimli ve keyifli geçmesini sağlayabilir. Yukarıdaki örnekler, işverenlere, adayların işle ilgili becerilerini ve kişilik özelliklerini ölçmek için farklı yaklaşımlar sunmaktadır. İşverenler, bu örneklerden yararlanarak kendi sorularını oluşturabilir veya benzer sorularla mülakat süreçlerini zenginleştirebilirler.


İşverenlerin Beklentilerine Uygun Olarak Yenilikçi İngilizce Mülakat Soruları Sormak İçin Soru Örnekleri

İşverenler, İngilizce mülakatlar sırasında adayların İngilizce becerilerini test etmek ve işe uygunluğunu değerlendirmek için çeşitli sorular sormaktadırlar. Ancak, standart soruların yanı sıra yenilikçi ve beklenmedik sorular da sormak, adayların gerçek kişiliklerini ortaya çıkararak daha doğru bir değerlendirme yapılmasını sağlayabilir. İşverenlerin bekletilerine uygun olarak İngilizce mülakat soruları oluşturmak için farklı yaklaşımlar kullanılabilir. Bu yazıda, işverenlerin bekletilerine uygun olarak yenilikçi İngilizce mülakat soruları sormak için kullanabilecekleri farklı soru türleri ve yöntemleri ele alacağız.

Bu sorular aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; 

 • İşe alım sürecinde adayların İngilizce dil becerilerini ölçmek için hangi sorular kullanılabilir?
 • Yenilikçi mülakat soruları nasıl tasarlanır ve neler içermelidir?
 • İngilizce mülakatlarda adayların sadece dil becerilerini değil, aynı zamanda kişilik özelliklerini de ölçmek için hangi sorular kullanılabilir?
 • Mülakat sırasında adayların İngilizce konuşma becerilerini nasıl ölçebilirsiniz?
 • İşverenlerin beklentilerine uygun olarak özel sektör ve kamu sektörü için farklı mülakat soruları nelerdir?
 • İşe alım sürecinde adayların İngilizce yazma becerilerini ölçmek için hangi yöntemler kullanılabilir?
 • Mülakat soruları tasarlarken adayların yeteneklerini ve tecrübelerini ölçmek için hangi stratejiler kullanılabilir?
 • İngilizce mülakat sınavları sırasında adaylarla iletişim kurmak için hangi teknolojik araçlar kullanılabilir?
 • İngilizce mülakatlar sırasında adayların problem çözme becerilerini nasıl ölçebilirsiniz?
 • İngilizce mülakatlar sırasında adayların işe uygunluğunu ölçmek için hangi sorular kullanılabilir?