"Loading..."

Pek çok farklı iş kolunda İngilizcenin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Evrensel bir dil olması yönünden özellikle kurumsal şirketlerin uluslararası işler yürütebilmesinin başlıca yolu firmaların bünyesinde çalışan personellerin ileri derecede İngilizce bilmesine bağlıdır. Bu yüzden çalışanların İngilizce seviyelerini belirleyebilmek için birçok şirket seviye belirleme sınavlarına ihtiyaç duyar.

İngilizce yeterlilik testleri sadece çalışanlara değil şirket kadrosuna yeni katılacak olan adaylara da henüz mülakat aşamasındayken yapılabilir. Çoğunlukla da mülakatların bu şekilde olması kurumsal firmalar tarafından tercih edilir. Sayısı birden fazla olan İngilizce yeterlilik testlerinden firma için en uygun olanı seçilir. Uygulandıktan sonra sınava ait puanlama sistemine göre değerlendirilir. Tüm bunların yanında İngilizce yeterlilik sınavları özellikle hazırlık sınıfını atlamak isteyen üniversite öğrencilerine uygulanır.

Türkiye’de bu konuda çok daha detaylı bilgiye ulaşabileceğiniz İngilizce Mülakat sayesinde İngilizce yeterlilik sınavları hakkında merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

 

İngilizce Yeterlilik Sınavı Nedir?

İngilizce yeterlilik sınavı, çeşitli kamu ve kuruluşlarda öğrenci, personel, çalışan rolündeki kişilerin İngilizce bilirlik düzeylerinin ölçülmesini sağlayan sınavlardır. Bu sınavlar sayesinde kişilerin hangi seviyede İngilizce bildiği, dile ne kadar hakim olduğu belirlenebilir. Tüm bunların yanında bu sınavlar resmi dil bilgisini de ölçer. Kurumsal firmalarda bilinmesi beklenen İngilizce günlük konuşma dilinden farklıdır. Bu tür şirketlerde çalışanlarda asıl aranan resmi İngilizceye olan hâkimiyettir.

İş ortamında gerek yazılı gerek sözlü olarak yapılması beklenen işlemlerin gerçekleştirilmesi için İngilizce yeterlilik sınavları resmi dili ölçmeye yöneliktir. İş koluna ait terimlerin bilinmesi resmi dil için önemlidir. Yabancı ortaklıklar söz konusu olduğunda yeterlilik sınavları büyük rol oynar. İngilizce yönünden vasıflı personellerle devam edilmesi bu sınavlar sayesinde gerçekleşir.

 

İngilizce Yeterlilik Sınavı Nasıl Olur?

Yapılan sınavın türüne bağlı olarak sınavın içeriği değişkenlik gösterir. Bazı İngilizce yeterlilik sınavlarında sadece listening (dinleme), reading(okuma), writing(yazma) bölümleri olurken bazı İngilizce mülakatlara speaking(konuşma) kısmı da dâhildir.

Yapılacak sınavın içeriği yine iş koluna göre değişebilir. Reading bölümlerinde genelde akademik makaleler verilir. 2-3 paragraftan oluşan bu akademik makaleler resmi İngilizce’yi içerisinde barındırdığından iyi bir seviye belirleyicisi olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte akademik makaleler pek çok sayıda terim kullanılarak yazıldığından sınava girenlerin kelime bilgisini de sağlam bir şekilde sınar.

 

İngilizce Yeterlilik Sınavı Koşulları Nelerdir?

Yeterlilik sınavlarına girebilmek için illa öğrenci olunması ya da sadece herhangi bir kurumsal şirket çalışanı olunması gerekmez. Yeterlilik sınavlarına girebilmek adına kaydını yaptıran öğrenci, bir şirket çalışanı, şirket çalışanı olma adayı ya da sadece yurt dışında yaşamak için gerekli izinlerini sağlamaya çalışan bir vatandaş bu sınavlardan yararlanabilir.

 

İngilizce Yeterlilik Sınavına Kimler Girebilir?

İngilizce yeterlilik sınavı üniversiteler söz konusu olduğunda muafiyet sınavı olarak ifade edilir. Bu sınava akademik yılın başında yeni kayıt yaptırmış öğrenciler ile hazırlık sınıfını tamamlayamamış öğrenciler girebilir. Bununla birlikte yeterlilik sınavları sadece öğrenciler için değildir. Bir üst paragrafta belirtildiği gibi bu sınavlardan her vatandaş yararlanabilir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye İngilizce Mülakat sitesinde ulaşabilmek mümkün.

 

Resmi İngilizce Yeterlilik Sınavları Nelerdir?

Pek çok sayıda İngilizce yeterlilik sınavı mevcuttur. Bunlar arasında en yaygın olarak tercih edilenler: IELTS, TOEFL, YDS ve Proficiency’dir.

1. IELTS: Açılımı International English Language System olan bu sınav ana dili İngilizce olmayan kişilere yönelik hazırlanmış bir yeterlilik testidir. Bu sınavın çok tercih ediliyor oluşundaki sebep verdiği sonucun uluslararası geçerliliğe sahip olmasıdır. Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve çoğu Avrupa ülkesi tarafından kabul gören bu yeterlilik sınavı, İngilizcenin pek çok dil özelliğini içinde barındıran geniş kapsamlı bir sınavdır.

2. TOEFL: Açılımı Test Of English As A Foreign Language olan sınavın başlangıcı 1964 senesidir. Uygulanmaya başladığı yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan üniversitelere giriş sınavı olarak uygulanan bu test daha sonraları kapsam alanı genişletilerek uluslararası geçerli bir yeterlilik sınavı haline getirilmiştir. Kapsama alanı arasına giren ülkeler arasında Yeni Zelanda, Birleşik Krallık, Malezya, Hollanda, İsveç ve Singapur ile birlikte 130 ülke bulunur. Bu ülkelerin tamamında bulunan çoğu üniversite ve kurum tarafından bu sınav kabul görür. TOEFL sınavının başlıca amacı sınava giren öğrenci veya şirket çalışanı olma adaylarının sözlü ve yazılı olarak İngilizceyi anlama ve yorumlama yeterliliğini ölçmektir. TOEFL sınavlarını hem kağıt tabanlı hem de internet tabanlı olarak gerçekleştirir. Online İngilizce mülakat şeklinde TOEFL sınavına girmek mümkündür.

3. YDS:  Açılımı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olan bu yeterlilik testi ÖSYM tarafından hazırlanmıştır. En çok İngilizce seviye belirleme sınavı tercih edilse de YDS’nin kapsadığı başka diller de mevcuttur. Bunlar: Almanca, Rusça, İspanyolca, Arapça, ,İtalyanca, Bulgarca, Farsça, Fransızca ve Yunanca’dır. YDS’ye üniversitede hazırlık atlamak isteyen öğrenciler, yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler, dil tazminatından yararlanmak isteyen kamu personelleri girebilir. Yabancı dil seviyelerini belgeleyebilmek adına bu zaten gereklidir. YDS orta ve yüksek derecede akademik dil ile bezenmiş 80 soruluk bir yeterlilik sınavıdır.

4. Proficiency: Hazırlık atlama sınavı olarak ifade edilen sınav öğrencilerin İngilizce seviyelerini tespit edebilmek için kullanılan bir testtir. Ayrıca bölümleri İngilizce olan öğrencilerin bölümde zorlanmadan ders alabilecekleri kadar bir dil yetisine sahip olup olmadıklarına dair fikir edinilirken de bu sınav kullanılır. Sınavın sonucuna bağlı olarak öğrenciler hazırlığı direkt olarak geçebilirler ya da yarı dönem zorunlu olarak hazırlık dersleri görebilirler. Bu sınav her üniversitenin kendi içinde hazırladığı sınavlar olarak değerlendirilir. Bu yüzden her üniversitenin hazırlamış olduğu kendine hastır ve diğerleri ile farklılıklar içerir. Genellikle iki aşamadan oluşan bu sınavın ilk bölümünde kelime bilgisi, okuma becerisi ve gramer hâkimiyeti ölçülürken ikinci bölümde İngilizceyi yazma becerileri ölçülür.