"Loading..."

İngilizce; dünyanın en çok konuşulan dillerinin başında gelir. Türkiye’de yaşayan öğrenciler; çok küçük yaşlardan itibaren İngilizce öğrenmeye başlarlar. Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve daha birçok okulda eğitim dilinin İngilizce olduğunu dile getirmeliyiz.

İngilizce öğrenmenin çok sayıda avantajı bulunuyor. 2020’li yıllarda olduğumuz şu günlerde bilhassa özel sektördeki iş başvurularının neredeyse tamamında İngilizce bilme şartı aranır. Gençlerin en az Intermediate seviyesinde İngilizce bilmeleri gereklidir. Aksi takdirde, iş bulmaları imkansız hale gelir. İşe alımlarda İngilizceye çok fazla önem veren büyük şirketlerden birisi de Pegasus! Pegasus’ta çalışmak isteyenler; Google’da Pegasus İngilizce mülakat soruları hakkında araştırma yapıyorlar. Gelin, bu konuya bir göz atalım!

Pegasus İşe Alım Süreci Nasıl İlerliyor?

Pegasus; 1990 yılında kurulan ve o tarihten bu yana havacılık sektöründe hizmet veren lider bir markadır. Pegasus Ailesi sloganını birçok yerde görmek mümkündür. Çalışanlarını sıradan bir elemandan ziyade ailenin bir parçası olarak görür. Bu yüzden, Pegasus mülakat sürecinde adayın hem yetkinliklerine hem de kişisel özelliklerine odaklanır. Pegasus’ta çalışmak isteyenler; bizzat Pegasus’un internet sitesini ziyaret ederek açık pozisyonlar hakkında bilgi alabilirler. Bunun yanı sıra, Pegasus’a iş başvurusunda bulunmak adına kariyer.net, secretcv.com, yenibiris.com gibi adresler ziyaret edilmelidir. Bir başka deyişle, kariyer sitelerine üye olmak ve bu sitelerde Pegasus’un herhangi bir iş ilanının olup olmadığına bakmak gereklidir. Bunun yanı sıra, Pegasus işe alım süreci şu şekilde özetlenebilir:

       ·   Her şeyden önce, Pegasus insan kaynakları devreye girer. Kendisine ulaşan iş başvurusunu detaylı bir şekilde inceler.

       ·   Aday; uygun bulunduğu takdirde görüşmeye çağrılır. Aday ile hem insan kaynakları departmanından hem de başvuru yaptığı pozisyona uygun departmandan kişiler görüşür.

       ·   Aday; başvurmuş olduğu pozisyonun gerekliliğine göre İngilizce testine girebilir. Bunun yanı sıra, her adaya kişilik envanteri testi uygulanır.

       ·  İnsan kaynakları departmanı; adayın İngilizce ve kişilik envanteri testini inceler. Hem yazılı hem de sözlü görüşmeler dikkate alınır. Son aşamaya gelen bir adayın referansları aranır. Pegasus; adayın CV’sinde belirtmiş olduğu referansları teker teker arar. Aday hakkında bilgi almaya çalışır. Söz konusu kişinin belirlenen pozisyona uygun olup olmadığına bakılır.

       · Pegasus; süreci olumlu bir şekilde tamamlanan adaya tahmin edebileceğiniz üzere iş teklif eder.

İngilizce Seviyeniz Ne Durumda Olmalı?

Pegasus; daha önce de söylediğimiz gibi havacılık sektöründe faaliyet gösterir. Bu sektörde çalışmayı düşünenlerin İngilizce bilmeleri; bir gereklilikten ziyade zorunluluktur. Takdir edersiniz ki, İngilizce; dünyanın ortak dilidir. Her ne kadar Çince veya İspanyolca kadar çok konuşulmasa da başta havacılık olmak üzere birçok sektörün resmi dilidir. Örneğin, pilotların ileri seviyede İngilizce bilmeleri bir şarttır. Havacılık sektöründe çalışmayı düşünen herkesin minimum Intermediate yani orta seviyede İngilizce bilmeleri şarttır. Pegasus; hem yazılı hem de sözlü İngilizce sınavları ile adayın İngilizce yeterliliğini ölçer.

Pegasus İngilizce Seviye Tespit Sınavı

Pegasus’ta çalışmak isteyen ve bu değerli şirkete iş başvurusunda bulunmayı hayal edenler; Google’da Pegasus mülakat soruları hakkında araştırma yaparlar. Bu noktada, Pegasus’un birçok pozisyon için hem sözlü hem de yazılı mülakat yaptığını söyleyebiliriz. Görüşmeye çağrılan adaylar; ortalama 50 soruluk yazılı İngilizce sınavı ile karşı karşıya kalırlar. Söz konusu sınavın zor olmadığı mülakata girenler tarafından dile getirilir. İngilizce seviye tespit sınavı; gramer ve dil bilgisi sorularından oluşur. Lisede veya üniversitede İngilizce hazırlık okuyanların çok zorlanmadan cevaplayacakları türden sorulardır.

Pegasus İngilizce Yeterlilik Sınavı ile İngilizce Seviyesini Nasıl Ölçüyor?

Pegasus; tıpkı havacılık sektöründe faaliyet gösteren diğer büyük firmalar gibi adayın İngilizce bilip bilmediğine çok önem verir. İş başvurusu yapan adayın CV’si; insan kaynakları departmanı tarafından detaylı bir şekilde incelenir. Beğenilen aday görüşmeye çağrılır. İnsan kaynakları departmanı; adaya başvurduğu pozisyonun niteliğine göre İngilizce seviye tespit sınavı uygular. Söz konusu sınavdan geçer not alan bir aday; bir sonraki aşamada sözlü mülakata tabi tutulur. Aday; ilk olarak kendisinden bahseder. CV’sinde yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olup olmadığı kontrol edilir. Ardından, “let’s continue in English” denilerek İngilizce sözlü mülakat sürecine başlanır.

İngilizce sözlü mülakat; zannedilenin aksine çok zor değildir. Pegasus mülakatına girenler; sürecin bilhassa CV üzerinden ilerlediğini dile getirirler. Bir başka deyişle, adaydan CV’sinde yazan bilgileri İngilizce olarak karşı tarafa aktarması istenir. Bunun yanı sıra, adayın son işinden İngilizce olarak bahsetmesi de istenir. Sonuç olarak, Pegasus İngilizce yeterlilik sınavı ve mülakat süreci kesinlikle zor değildir.

Pegasus İngilizce Seviye Tespit Sınavında Neler Soruyor?

Pegasus İngilizce seviye tespit sınavı; daha önce de ifade ettiğimiz gibi ortalama 50 soruluk pek zorlayıcı olmayan bir sınavdır. Adayın İngilizceye hakim olup olmadığını sorgulayan sorulardan oluşur. Gramer ve dil bilgisi soruları ağırlıktadır.

Pegasus İngilizce Mülakat Soruları ve Cevapları

Pegasus İngilizce mülakat sürecinde adaya birtakım sorular yöneltilir. Pegasus sözlü mülakat soruları şu şekilde özetlenebilir:

       ·  What can you tell us about yourself: Aday; kendisi hakkında konuşarak bu soruya cevap vermelidir. Her şeyden önce, ismini, doğum tarihini ve doğum yerini söylemelidir. Ardından, hangi üniversiteden ne zaman mezun olduğundan bahsetmelidir. Uzmanlık alanının ne olduğunu da karşı tarafa aktarmalıdır.

       ·  Why did you leave your last job: Aday; bir önceki işinden neden ayrıldığını açıklamalıdır. En sık sorulan İngilizce mülakat soruları arasındadır. Aday; bu soruya cevap verirken önceki iş yerini kötülememelidir. Kendisini geliştirmek ve farklı fırsatları değerlendirmek adına iş değişikliği yapmayı tercih ettiğini dile getirmelidir.

       ·  What are your strengths and weaknesses: Aday; güçlü ve zayıf yönlerini mütevazi bir şekilde anlatmalıdır. Bilhassa bir önceki iş deneyiminde yaşamış olduğu zorlukların nasıl üstesinden geldiğinden bahsetmelidir. Sahip olduğu özellikleri en iyi şekilde karşı tarafa anlatmalıdır. Bunun yanı sıra, zayıf yönlerini geliştirmek adına çaba içerisinde olduğunu dile getirmelidir.

       · Why should we hire you? Aday; Pegasus’un kendisini neden işe alması gerektiğine dair açıklama yapmalıdır. Kendisini neden tercih etmeleri gerektiğini anlatırken biraz da reklamını yapmalıdır. Bu noktada, mülakata gelmeden evvel Pegasus hakkında araştırma yapan ve başvurmuş olduğu pozisyonun gerektirdiklerini iyi kavrayan bir aday; daha doğru ve tutarlı cevaplar vererek bir adım öne geçer.