"Loading..."

Kurumsal firmaların günümüzde isimlerini duyurabilmeleri ve prestij kazanabilmeleri için bünyelerinde çalışan personelin İngilizce seviyesi büyük önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl, İngilizcenin hemen her türlü iş kolunda bir numaralı prestij kazanma yolu olduğunu göstermektedir. Günümüz şartlarında kurulan bir şirket/özel firma ne kadar çok yabancı kökenli firmalarla ortaklık yürütürse başarıyı o kadar hızlı yakalamaktadır. Yabancı firmalarla ortaklık kurulabilmesi ya da çeşitli işler yapılabilmesi için de kurumsal firmalarda çalışan personellerin İngilizce seviyelerinin ileri düzeyde olması zorunlu bir husustur. Bu yüzden kurumsal firmalar/şirketler çalışanlarını işe almadan önce mülakatlarını İngilizce yeterlilik sınavlarını da işin içine dahil ederek yapmaktadırlar.

Kurumsal İngilizce Seviye Tespit Sınavı

İngilizce bilen çalışan arayışında olan kurumsal firmaların yoğunlukta olduğu günümüz iş sektörleri arasında İngilizce seviye tespit sınavları yaygınlaşmıştır. Hemen her iş kolu için alınacak olan personel adaylarının İngilizce bilmesi beklenen kriterlerdendir. Gelen adayın sözlü olarak İngilizce mülakatı geçmesi yeterli olmayabilir. Bazı kurumsal şirketler iş başvurusunda bulunan adayları seviye tespit sınavı ile ölçmek isterler. Daha güvenilir sonuçlara ulaşılabilinmesi için İngilizce seviye tespit sınavlarının tercih edilmesi yerinde bir uygulama olarak değerlendirilebilir.

İngilizce seviye tespit sınavlarının sonucunda net bir biçimde adayın dile hakimlik durumu öğrenilir. Kurumsal firmalarda resmi dil hakim olduğundan İngilizce mülakatın geneli de resmi dil kullanımına dikkat edilerek yapılır. Adaylarda aranan başlıca seviye ileri düzeyde günlük konuşma dilinden ziyade ileri düzeyde resmi konuşma ve yazı dilidir.

Kurumsal Seviye Tespit Sınavı Değerlendirme Ve Raporlama 

Girilen İngilizce seviye tespit sınavının türüne göre sınav sonuçlarının puanlandırılması değişmektedir. Her seviye tespit sınavının sonucu bu durumdan dolayı aynı şekilde değerlendirilemez. Bununla birlikte her sınavın kendine has bir puanlama sistemi olduğundan sınavın türüne göre alınan puana denk düşen seviye yine farklılık gösterir. Örneğin iki ayrı seviye belirleme testine girildi ve iki İngilizce seviye belirleme testinden de 60 puan alındı. Bir sınavda çıkan seviye B1 olabilirken bir sınavda çıkan seviye puan aynı olmasına rağmen C1 olabilir. Bu durum tamamen sınavın çeşidi ile alakalıdır.

İngilizce seviye tespit sınavını çalışanlarına ya da adaylarına uygulayan kurumsal firma sonuçları değerlendirme ve raporlama işini uyguladığı sınava göre yapar. Her seviye tespit sınavının değerlendirmesi farklıdır. Bunun sebebi her sınavın farklı kapsamları içine alıyor oluşudur. Her seviye tespit sınavı dilin aynı noktaları üzerine yoğunlaşmaz.

Kurumsal Online İngilizce Seviye Tespit Sınavı Avantajları

Seviye tespit sınavının online şekilde yapılması gerek çalışanlar gerek de firma yetkilileri için çok daha zahmetsiz olacağından zaman kaybı yaşanmasını da önlediğinden avantajlı bir uygulamadır. Bununla birlikte online İngilizce seviye tespit sınavının sonucu sınav biter bitmez otomatik olarak değerlendirilerek raporlama işinin yükü de hafifletilir.

IM İngilizce Mulakat İle Kurumlara Özel İngilizce Seviye Tespit Sınavı

IM, İngilizce mülakat sistemi, kurumsal firmalarda hem halihazırda çalışan personelin hem de yeni alınacak olan adayların hem konuşma hem de yazı diline hakimiyetini ölçen online sınavları bünyesinde barındırır. Türkiye’de daha önce eşi benzeri görülmemiş olan bu uygulama tam 53 farklı iş koluna hizmet verebilmektedir. Sorularının seviyeyi doğru bir şekilde belirleyebilmesi bu 53 iş kolu için de yeterli bir sınav haline gelmesini sağlamıştır.

 IM sisteminin çalışma prensibi önce 53 iş pozisyonundan hangilerine yönelik bir seviye belirleme testi yapılacağının seçilmesi ile başlar. Bu seçimi her şirket kendisi gerçekleştirir. Kurumsal firmanın IK departmanı işin bu kısmını üstlenir ve her bir sınav ve çalışan için anahtar talebinde bulunur. Sistem tarafından talep edilen pozisyonlara yönelik anahtarlar şirketin kullanıcı hesabına kısa bir süre içinde gönderilir. Yaklaşık 10 dakika kadar zaman alan bu işlemden sonra gerekli aşamalar takip edilerek sınav tamamlanır. Diğer aşamalar için İngilizce Mülakat sitesine ulaşabilirsiniz.