"Loading..."

İngilizce; küçük, orta veya büyük olmasından bağımsız bir şekilde her işletmenin işe alım süreçlerinde önem verdiği hususların başında gelir. Takdir edersiniz ki, üniversite mezunu sayısı her geçen gün artıyor. Adaylar; iş bulmak adına rakiplerinden bir adım önde olmak zorundalar! Bunun için de İngilizce bilmeleri gerekiyor.

Kurumsal firmaların işe alım prosedürleri vardır. İngilizce mülakat; işe alım sürecinin bir parçasıdır. Aday; mülakat sırasında “let’s continue in English” cümlesiyle karşı karşıya kalır. Adaydan kendisini İngilizce olarak tanıtması istenir. Bunun yanı sıra, adaya güçlü ve zayıf yönlerinin ne olduğu, son işyerinden neden ayrıldığı, gelecek planlarının ne olduğu gibi hususlarda da sorular yöneltiliyor. Adayın kusursuz bir şekilde İngilizce konuşması beklenmiyor. Fakat, yine de kendisini düzgün bir şekilde ifade etmesi ve telaffuzunun iyi olması önemseniyor.


Kurumsal Firmalarda İşe Alım Süreçleri Nasıl İlerliyor?

Kurumsal firmaların işe alım süreçleri şu şekilde özetlenebilir:

       ·  Yetkinlik bazlı mülakat: Aday; sırasıyla telefon/video ve yüz yüze görüşme sürecine tabi tutulur.

       ·   Kişilik envanteri: Adayın kurum kültürüne uyum sağlayıp sağlamayacağını görmek adına ona kişilik envanteri testleri uygulanır. Bu test; aynı zamanda adayın temel yetkinlikleri hakkında da fikir verir.

       ·  Yönetici görüşmeleri: Yönetici; aday ile işin daha çok teknik kısımlarını konuşur.

       ·  Yabancı dil sınavı: Adayın pozisyonunun gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olup olmadığını öğrenmek adına gerçekleştirilen sınavdır. Genellikle çoktan seçmeli gramer ve kelime bilgisi sorularından oluşur.

       ·  Vaka çalışmaları: Adaylar; çeşitli vakalar ile karşılaşırlar. Bu sayede, adayların işe kabul edildikleri takdirde karşılarına çıkabilecek problemlere nasıl çözümler getirdiklerine bakılır.

       ·  Referans kontrolü: Bilhassa adayın son çalıştığı yerden olması muhtemel iki kişiyle referans kontrolleri gerçekleştirilerek işe alım süreci tamamlanır.

Kurumsal Firmalar Adayların İngilizce Seviyesini Neden Önemsiyor?

Kurumsal firmalar; dışarıya açılmak isterler. Ürün ve hizmetlerini uluslararası seviyede tanıtmayı arzu ederler. Bu yüzden, İngilizce bilen kişileri istihdam ederler. Onların dil bilgilerinden yararlanarak ürün ve hizmet satış rakamlarını arttırmayı hedeflerler.

Kurumsal firmalar; online mağazaları keşfetmek, satış yapmak, rakip analizlerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek adına İngilizce seviyesi iyi olan adaylara işe alımlarda öncelik tanırlar.

Kurumsal Firmalarda Çalışan Adayların İngilizce Seviyesi Ne Olmalıdır?

İngilizce seviyeleri; başlangıç (A1), orta öncesi (A2), orta (B1), orta üzeri (B2), ileri (C1), ana dil (C2) olarak özetlenebilir. Kurumsal firmalar; işe alacakları kişinin İngilizce seviyesinin en az B1 olmasını arzu ederler. Fakat, daha ciddi pozisyonlar için C1 ya da C2 seviyesindeki adaylara da öncelik tanınabilir.

İngilizce Seviyesinin İyi Olması İngilizce İşe Alımlarda Ne Kadar Etkilidir?

İyi bir İngilizce seviyesine sahip olan adaylar; İngilizce mülakat sürecini rahatlıkla geçerler. Kurumsal firmalar; Covid-19 ile beraber internet üzerinden satış yapmaya öncelik tanıdıkları için dil bilen adayları tercih ederler.