"Loading..."

İngilizce iş görüşmesi öncesinde buna yeterli seviyede hazırlanmak gerekir. Gerek sektör ile ilgili pratik yapmak gerekse temel soruları tekrar yapmak heyecanınızı yenmenize yardımcı olabilir. Bunun yanı sıra sektörde sık sık kullanılan terimlerin de bilinmesi önerilir. Bu sayede daha başarılı planlar yapılabilir. 

İK Departmanında Sıkça Kullanılan İngilizce Terimler

İK departmanlarında kullanılan çok sayıda terim vardır. Ne var ki bunlardan bazıları daha yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Sıkça kullanılanları bilmek, kendinizi daha iyi geliştirmenize yardımcı olur. Ayrıca profesyonel bir imaj çizmenize de yardımcı olur. 

Çalışan Performansı İle İlgili Kullanılan İngilizce Terimler

İş hayatında çalışırken kullanılan çok sayıda İngilizce terim vardır. Bunlar kişilere çalışma performansı hakkında yardımcı olur. Ayrıca hangi konudan konuşulduğunu bilmenize, buna göre gerekli adımları atmanıza da yardımcı olur. İngilizce mülakat da böylece olumlu geçebilir.

Accommodate - Uyum Sağlamak

Accommodate terimi bir şeye uyum göstermek anlamına gelir. Takım üyelerinin gelişim ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda uyum gösterebildiği/gösteremediği konusunda kullanılır.

Hold... Accountable For - Bir Durumdan Birini Sorumlu Tutmak

Bu terim hold someone accountable for something formunda kullanılır. Yaşanan bir olaydan dolayı bir kişiyi sorumlu tutmaktadır. Bu olumlu veya olumsuz olabilir.

Room For İmprovement - Geliştirilmesi Gereken Alanlar

Room for Improvement kişinin geliştirmesi gereken alanları gösterir. Bunlar konusunda kişilerin eksikleri, yetersizlikleri vardır.

Soft Skil - Sosyal Beceriler

Soft Skil kişilerin sosyal becerisini gösterir. Sunum, müzakere ve teknik olmayan alanlarda kişinin ne kadar yetkin olduğuna işaret eder.

Analytical Thinking - Analitik Düşünme

İngilizce mülakat esnasında da gelebilen Analitik Düşünme, kişilerin entelektüel, sosyal ve mesleki yaşantısını etkilemektedir. Her bir olasılık değerlendirilerek birleştirilir.

Career Development - Kariyer Geliştirme

Kariyer geliştirme kişilerin güncel kariyerinde nasıl olduğunu, bu konudaki başarısını ve geliştirmesi gereken yerleri gösterir. 

Empowerment – Yetkilendirme

Empowerment bir konu hakkında bir çalışanın yetkilendirildiğini gösterir. Bu herhangi bir konu üzerine olabilir.

Flextime Programs - Esnek Çalışma Programı

Esnek çalışma programı çalışma programı üzerinde farklılıkları betimler. Genellikle kişilere özel, uyum sağlayabileceği vardır. 

Upwardly Mobile - Gelişmeye Açık

Kişinin gelişmeye açık olduğunu, bir potansiyelinin mevcut bulunduğunu gösterir. Genellikle işe alım sürecinde ve derecesinin arttırılmasında kullanılır.

Managing Diversyity - Farklılıkların Yönetimi

Farklı etnik kimliğe sahip olanların, farklı dinlere inananların, cinsiyetlerin ve bölümlerin bir bütün haline getirilerek yönetilmesini gösterir.

Kurum Yapısı İle İlgili Kullanılan İngilizce Terimler

Kurum yapısı ile ilgili kullanılan kelimeler de insan kaynakları İngilizce mülakat esnasında görülebilir. Bu nedenle pratiklerini yapmak, bu kelimeleri öğrenmek gerekir. Bunlar sayesinde anlatılmak istenen plan da daha iyi bir şekilde anlaşılabilir. 

Action Plan - Eylem Planı

Action plan herhangi bir konu hakkında eyleme geçileceğini, bir dinamizmin meydana geleceğini belirtir.

Application Form - Başvuru Formu

Başvuru formu iş başvurusu gibi yerlerde doldurulan metinleri ifade eder. Ancak iş müracaatı dışında da kullanımları vardır.

Assessment Center - Değerlendirme Merkezi

Değerlendirme merkezi çalışanların bir bütün ve özel olarak değerlendirildikleri, kapasitelerinin incelendiği yerdir.

Hiring Ban - İşe Alımın Durdurulması

İngilizce mülakat esnasında karşılaşılabilecek terimlerden biri de Hiring Ban’dır. Bu bir süreliğine işe alımın durdurulduğunu gösterir.

Put in Overtime - Fazla Mesai Yapmak

Her iş yerinde belirli çalışma saatleri vardır. Ancak bazı durumlarda mesai yapmak gerekebilir. Put in Overtime da bunu kapsar. 

Balanced Scorecard - Kurum Karnesi

Balanced scorecard, bir kurumun belirli bir süre zarfında nasıl bir grafik gösterdiğini belirtir. Bu aşağı ya da yukarı yönlü olabilir.

Corporate Culture - Kurum Kültürü

Kurum kültürü İngilizce iş görüşmesi esnasında sıkça görülür. Kurumun değerlerini, görüşünü ve yaklaşımlarını anlatır.

Ethical Approach - Etik Anlayışı

Etik anlayışı ahlaki kuralları betimler. İş hayatında uyulması gerekilen bir takım etik değerler vardır. Bunlar iş yerini daha verimli hale gelir.

Human Resources Management - İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi işe alım sürecinden maaşlara kadar birçok konu ile ilgilenen departmandır. İnsan kaynakları İngilizce terimler arasında sık sık kullanılmaktadır.

Organization – Organizasyon

Organizasyon bir firmanın üst seviyesinde hangi isimlerin bulunduğunu gösterir. Bu kişiler sürekli olarak değişiklik gösterebilir.

Orientation – Oryantasyon

Oryantasyon yönlendirme anlamına gelir. Belirli bir konu üzerine personeller yönlendirilerek bilgilendirme yapılır.