"Loading..."

İngilizce mülakat günümüzde birçok sektörde yapılmaktadır. Zira İngilizce global bir dil olduğu için çoğu sektörde gerekir. Bu nedenle firmalar herhangi bir pozisyona alım sürecinde İngilizce görüşmeler yapar.

Böylece kişinin dili nasıl kullandığı, aktif olup olmadığı görülebilir. Buna göre en iyi adaya karar verilebilir. Mülakatın farklı aşamaları da olup essay de bunlardan bir tanesidir.

Essay Nedir?

İngilizce mülakat hazırlık yapıyorsanız, sizden essay istenebileceğini bilmeniz gerekir. Bu herhangi bir konu hakkında belirli bir uzunlukta yazı yazmanızdır. Konular da genellikle firmalar tarafından belirlenir.

Burada kullanılan dil günlük İngilizce değildir. Aksine akademik ve iş İngilizcesi devreye girer. Konu hakkında bilgilendirici, neden-sonuç ilişkisine dayalı bir metin çıkartılır.

İngilizce Essay Yazma Teknikleri

İngilizce mülakat için hazırlanıyorsanız, önceden bazı konulara hakim olmak daha başarılı bir yazı çıkarmanıza yardımcı olacaktır. Dolayısıyla size daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olur.

Bir essay giriş-gelişme-sonuç bölümlerinden meydana gelir. Giriş kısmı ilgili konuya girilir. Bunun son cümlesi aynı zamanda gelişmenin de başlangıcını oluşturur.

Gelişme bölümünde ise ana konudan bahsedilir. Nedenler, konu hakkında detaylar burada kullanılır. Sonuca gelindiğinde ise gelişmeden bir netice çıkartılarak sonlandırılır. Yazdığınız yazıda bulunması tavsiye edilen bazı kelimeler ve anlamları şöyledir;

       1.  Like This: Bunun gibi

       2.  On the other hand: Diğer taraftan

       3.  As a result: Sonuç olarak

       4.  Consequently: Bu nedenle

       5. Additionally: Ek olarak

       6. Furthermore: Ayrıca

       7.  Therefore: Bu yüzden

       8.  Generally: Genellikle

       9. In contrast: Aksine

      10.   However: Ancak

      11.   In summary: Özetle

      12.   What is more: Dahası

      13.   For Instance: Örneğin

      14.   Such as: Gibi

    Bu gibi bağlaç kelimeler hem yazınızı monotonluktan kurtaracak, hem de profesyonel olduğunuzu gösterecektir.

İngilizce Mülakatta Essay Neden Önemlidir?


Essay, İngilizceye yazı ve gramer olarak ne kadar hakim olduğunuzu, kelime haznenizi gösterir. Zira mülakat yapılsa bile sorulabilecek sorular kısıtlıdır. Bunlar özellikle kelime haznesinin nasıl olduğunu göstermez.

Ancak İngilizce mülakat sırasında yazılan essay bu konuda daha fazla bilgi edinmeye yardımcı olur. Ayrıca kaleme ne kadar hakim olduğunuzu, işe alındığınız takdirde bir İngilizce yazı yazmanız gerekirse nasıl bir kağıt vereceğinizi anlamalarını sağlar.

İngilizce Mülakat, Proficiency, TOEFL, IELTS ve BUEFT Essay Örnekleri

Essay örnekleri internet üzerinde oldukça geniştir. Bunlara göz atmak, size bilgi sahibi olmaya oldukça yararlıdır.

Örneğin Nükleer enerji ve yenilenebilir kaynaklar ana konu olarak verilmişse giriş paragrafında dünyada artan enerji artışından bahsedilebilir. Ardından kısaca iki başlığa değinerek ne oldukları açılanabilir.

Gelişme paragrafına girildiğinde ilk önce nükleer enerji avantajları ve dezavantajları ile bahsedilebilir. İkinci gelişmede ise aynı şekilde yenilenebilir kaynaklardan bahsedilebilir. Sonuç bölümüne gelindiğinde ise tüm yazıdan bir sonuç alınarak nasıl sonuçlar alındığı yazılabilir.

Ancak bu örnek olup İngilizce proficiency sınavı farklı başlıklar üzerine olabilir. Lakin temel essay iskeleti bu şekildedir.