"Loading..."

İngilizce kelime ezberleme ve öğrenme oldukça önemlidir. Zira grameriniz ne kadar iyi olursa olsun, kelimelerin yetersiz olması istediğiniz sonuçların alınamamasına, konuşmanın yeterli seviyeye gelmemesine neden olur.

Ayrıca doğru yerde doğru bir kelime kullanmamak, yanlış anlaşılmalara da neden olur. Bir şeyi ifade eden kelime hem akademik hem de günlük hayatta farklı şekillerde dillendirilir. Akademik bir makalede günlük dil kullanmak ciddi sorunlar doğurur.

Aynı şekilde günlük hayatta akademik bir dil de yanlış anlaşılmasına, aşırı ciddi görünmenize neden olur.

İngilizce Konuşurken Size Özgüven Katar


İngilizce kelime öğrenme birçok artıya sahiptir. Bunlardan bir tanesi özgüvendir. Eğer kelime hazneniz yetersizse bu durum belirli seviyede kalmanıza, konuşmayı ilerletmek istememenize sebep olacaktır.

Bu durum bildiğiniz bir konuda bile heyecanlanmanıza, takılmanıza sebep olabilir. Kelime hazneniz ne kadar geniş olursa kendinizi o kadar rahat hissedebilirsiniz.

Konuşma Esnasında Takılmadan Akıcı Bir Şekilde Konuşursunuz


Herkes İngilizceyi takılmadan, akıcı bir şekilde konuşmayı ister. Bunun için dikkat edilmesi gereken konulardan biri de kelime haznesidir. Zira kullanılacak kelimeyi bilmemek, hatırlamamak takılmanın başlıca nedenini oluşturur.

İngilizce kelime haznesinin geniş olması, daha iyi bir şekilde konuşmanıza yardımcı olacaktır.

Kelime Bilginiz Sizi Daha Aktif Biri Yapar


İngilizce bilginiz yeterli değilse, konuşmanız gereken bir ortama girdiğiniz zaman sessiz kalmanıza neden olacak, pasif biri olarak bırakacaktır. Konuşmaya başlayınca da kelime bilgisizliği sebebiyle heyecanlanarak hatalar yapılır.

Dolayısıyla İngilizce kelime bilgisi geniş olursa konuşma sırasında daha aktif olabilir, kendinize güvenerek konuşmalara dahil olabilirsiniz.

İnsanlarla İletişiminizi Daha Kolaylaştırır


Diller insanların kolay bir şekilde iletişim kurması için vardır. Bunun için gramer bilginizin değil kelime bilginizin geniş olması gerekir. Zira gramer bilginiz olsa bile yetersiz kelime hazneniz varsa bir cümle kurmanız veya sohbeti derinleştirmeniz imkansızdır.

Dolayısıyla İngilizce konuşmanız gereken bir ortama girmişseniz, bu durum çok yüzeysel sohbetlere, hatta konuşmak istemenize rağmen uzun süreli sessizliklere neden olabilir. İngilizcede kelime bilgisinin geniş olması insanlarla iletişiminizi kolaylaştırır. Bu nedenle daha iyi sonuçlar alabilmenize yardımcı olur.