"Loading..."

İngilizce ile iş hayatında sıklıkla karşılaşırsınız. Bilhassa uluslararası firmaların işe alım süreçlerinde İngilizceye önem verdikleri söylenebilir. İş başvurusunun ardından görüşmeye çağrılan adaylar; İngilizce genel yetenek sınavı ile karşılaşırlar. Ardından, İngilizce mülakat sürecine geçilir. Tüm bu süreçlerden başarı ile ayrılan aday; yeni işinde çalışmaya başlayabilir.

İngilizce Genel Yetenek Sınavı Nasıl Yapılır?

Türkiye’de bilhassa Türk Hava Yolları gibi önemli kurumlarda çalışmayı düşünenlerin karşısına İngilizce sorunu çıkar. İngilizce genel yetenek sınavı soru sayısı firmalar arası farklılık gösterebilir. Ancak, ortalama 60 sorunun sorulduğunu ifade edebiliriz. Adaylardan 60 soruyu ortalama 50-60 dakika içerisinde cevaplamaları istenir. İngilizce genel yetenek sınavı; 2020’li yıllarda olduğumuz şu günlerde genellikle online olarak yapılır.

Kurumsal İngilizce sınavı; adayın en az B1-B2 seviyesinde İngilizce yeterliliğe sahip olup olmadığını ölçmek adına yapılır. Bunun yanı sıra, sınav soruları; kolaydan zora doğru olacak şekilde sıralanmıştır. Aday; sorulara doğru cevap verdikçe bir sonraki sorunun daha zor olduğunu görür. Bunun yanı sıra, soruya yanlış cevap veren ya da soruyu boş bırakan bir aday; ilerleyen dakikalarda daha kolay bir soru ile karşılaşır.

İngilizce Genel Yetenek Sınavı Neleri Kapsar?

İngilizce genel yetenek sınavı; aşağıdaki konuları kapsar:

·         İngilizce – Türkçe ve Türkçe – İngilizce çeviri

·         Paragraftaki anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma

·         Paragraf ve diyalog soruları

·         Boşluk doldurma

·         Cümle tamamlama

·         Kelime bilgisi

Kurumsal İngilizce sınavı; ÖSYM’nin yapmış olduğu İngilizce sınavları ile benzerlik gösterir.

Kurumsal Firmalar Neden Online İngilizce Yetenek Sınavlarını Tercih Ediyor?

2020’li yıllarda olduğumuz şu günlerde kurumsal firmaların işe alım süreçlerinde genellikle online İngilizce yetenek sınavlarını tercih ettiğini söyleyebiliriz. Bu durumun birden çok sebebi bulunuyor. Takdir edersiniz ki, Covid-19 dönemiyle beraber online eğitim popüler hale geldi. Sınavlar; online olarak yapılmaya başlandı. Adayların hijyen hassasiyetleri dikkate alındığında online İngilizce sınavların en iyi seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

Online İngilizce yetenek sınavı; hız, maliyet ve verimlilik açısından en iyi seçenektir. Bunun yanı sıra, İngilizce mülakat ile ölçülmesi söz konusu olmayan yetkinliklerin ölçümünde işe yarar. Güvenilirlik ve denetlenebilirlik açısından en iyi seçenektir. Firmalar; bu tür sınavlar sayesinde daha çok adayı değerlendirme şansına erişirler.

Online İngilizce Yetenek Sınavı İçin Profesyonel Hizmet

İngilizce mülakat; korkulacak bir süreç değildir. Mülakata iyi bir şekilde hazırlanan aday başarılı olacaktır. İngilizce mülakatta sorulan sorular şu şekilde özetlenebilir:

·         Can you tell me about yourself? (kendinizden bahsedebilir misiniz)

·         Why did you leave your last job? ( son işinizden neden ayrıldınız)

·         What are your strengths and weaknesses? (zayıf ve güçlü yönleriniz nelerdir)

·         Why should we hire you? (sizi neden işe alalım)

·         Why do you want this job? (neden bu işi istiyorsunuz)